Deelnemers lijst / eigenrisico verklaring

Alvorens aan de sledehondentocht deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

  • De deelnemer is bekend en accepteert de algemene voorwaarden van Lowland Pack;
  • Lowland Pack verstrekt in gebruik aan de deelnemer van de sledehondentocht een helm en een bril waarvan gebruik moet worden gemaakt voor het maken van de sledehondentocht;
  • De deelnemer zal alle instructies van de instructeur(s) opvolgen, welke verband houden met het maken van de sledehondentocht;
  • De minimum leeftijd voor deelname aan de sledehondentocht is 8 jaar;
  • Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld;
  • Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft;
  • Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Voor en achternaam, datum en handtekening